HOMØOPATI

Homøopatiske lægemidler

Udgangspunktet for homøopatiske lægemidler er stoffer udvundet fra plante-, mineral- og dyreriget, som opnår deres særlige virkning efter potensering ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger. Potenseringen gør det muligt at fremstille stærkt virkende lægemidler, som kan give en medicinsk impuls til krop, sjæl og ånd.

Lægemidlerne kan regulere de steder i mennesket, hvor der er en ubalance, og derved styrke menneskets evne til selvhelbredelse. Homøopatiske lægemidler lærer således mennesket på ny at omgås de fysiske eller sjælelige processer, som ikke fungerer optimalt. Homøopatiske lægemidler har generelt ikke bivirkninger, som konventionel medicin har, fordi den er så stærkt fortyndet. Homøopati er mild og dybtvirkende og derfor også velegnet til børn og dyr.

Princippet bag homøopatiske lægemidler bygger på, at de stærkt fortyndede stoffer virker helbredende på symptomer, som det fremkalder i fysisk – og ufortyndet – form. Et velkendt eksempel er homøopatisk fortynding af løg, som anvendes til at helbrede en tilstand med rindende øjne og løbende næse. Med lige skal lige helbredes. Det unikke ved homøopatiske lægemidler er, at de ikke blot virker ind i kroppen, men også i de sjælelige og åndelige områder, hvor langt de fleste sygdomme har deres udspring.

Antroposofisk lægekunst

Den antroposofiske beskrivelse udvider vores forståelse af mennesket og naturen, og danner grundlag for en ny og mere bevidst lægekunst. Sygdomme forstås som ubalancer i de sjælelige og åndelige dele af mennesket, og som forskydninger mellem kroppens nerve-/sansesystem, det rytmiske system og stofskiftesystemet samt mellem kroppens nedbrydende og opbyggende processer. Man kan på dette grundlag stille præcise og dybtgående diagnoser, både på det fysiske og det sjælelige plan, og behandle menneskets individuelle ubalancer. Derved kan man lindre og helbrede sygdomme ved selve deres rod, og styrke mennesket til regenerering og genopbygning af krop, sjæl og ånd.

Den antroposofiske lægekunst har udvidet homøopatien med nye måder at fremstille lægemidler på, og med udvikling af helt nye slags lægemidler, som modsvarer den dybere forståelse af menneskets opbygning. Det kendetegner den antroposofiske forståelse af mennesket, at den giver en præcis beskrivelse af samspillet mellem vores fysiske krop og vore sjælelige og åndelige kræfter.

Hvem kan have gavn af homøopatiske lægemidler?

Både mennesker og dyr kan have gavn af homøopatiske lægemidler.
Via kinesiologisk muskeltest finder jeg de produkter, som du, dit barn eller dit dyr kan have gavn af.

Jeg anvender homøopatiske lægemidler fra:

  • Alexapharma
  • Allergica
  • Heel
  • Holistica
  • Pekana
  • ValaPharma

"Homøopatisk medicin virker ved at afbalancere kroppens svagheder og aktivere vores evne til selvhelbredelse. Medicinen er stærkt fortyndet, og det er derfor ikke så meget mængden, som hyppigheden, vi tager den med, der er afgørende for en positiv virkning."