Kinesiologi-kurser

Kropsafbalancering

Kropsafbalancering er opdelt i 4 basiskurser (begynderkurser) i kinesiologi og foregår over 4 weekender.

På kropsafbalanceringskurserne lærer du om muskeltestning og forskellige måder til at afbalancere stress, smerter, fobier og meget mere.

De 4 basiskurser er en forudsætning for at deltage på de videregående kinesiologikurser, som du kan tage i den rækkefølge, du ønsker.
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at gå i gang.

Kropsafbalancering 1 / KA1

Introduktion til kinesiologien. Du lærer at teste og afbalancere 14 muskler, som er tilknyttet den klassiske akupunkturs meridianbanesystem. Der undervises i at teste personer gennem en stedfortræder, at teste fødevarer og at afbalancere ar. Desuden gennemgås en teknik til at finde den nemmeste afbalanceringsmetode.

Kropsafbalancering 2 / KA2

Du lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler og at anvende den kinesiske 5-elementlov, der forenkler behandlingsproceduren og giver en langt dybere forståelse for, hvordan meridianerne samarbejder, og hvilke funktioner de har.

Endvidere gennemgås hvordan man afbalancerer for stress og korrigerer for indlæringsproblemer ved hjælp af krydsøvelser, simple test og øvelser for øre- og øjeenergi, samt fødevareintollerance.

Kropsafbalancering 3 / KA3

Du lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der undervises i forskellige smerteafledningsteknikker. Man lærer at teste og afbalancere for thymus-energi, mål, ottetalsenergi og afbalancering af meridianerne med farver, lyd og kosttilskud.

Kropsafbalancering 4 / KA4

Du lærer nye test for blandt andet  ileocecalklap-ubalancer, dybere stressfrigørelse i fortid og i fremtid, gangreflekser, taleproblemer, blodsukker, parasitter, vitaminer, mineraler, blomstermedicin og en prioriteringstest, der gør det muligt at korrigere netop de ubalancer, som kroppen prioriterer højest her og nu.

Kurserne kan bruges til:

  • personlig udvikling
  • starten på en uddannelse til alternativ behandler
  • supplement til andre alternative uddannelser

Datoer kan ses i arrangementskalenderen her

Praktiske oplysninger – se nederst på denne side.

 

 

Hvad er kinesiologi?

I kinesiologien ses et menneske som et sammenhængende system, der består af kroppen (den fysisk-anatomiske del), bevidstheden og tankerne (den mentale del), følelserne (den emotionelle del) og meridian-energien (det energetiske system).

Kinesiologien arbejder med energibaner, også kaldet meridianer, som transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. På meridianerne ligger akkupunkturpunkterne, som korresponderer med organerne.

Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi. Dette kan give sig udslag i symptomer andre steder i kroppen. Eksempelvis kan det give hovedpine, hvis leveren ikke er i stand til at rense kroppen for affaldsstoffer, f.eks. alkohol og medicin.

Når energien flyder frit i kroppen, har alle funktioner optimal energi, og vi er i balance. Når energien blokeres, er vi i ubalance, hvilket kan give sig udtryk i f.eks. ubehag, stress, træthed eller sygdom. Inden for kinesiologien opfattes symptomerne som vigtige signaler fra kroppen om, at noget er overbelastet.

Ved at styrke det raske og sørge for helheden fremmes kroppens og psykens evne til at regulere sig selv. En kinesiologisk afbalancering styrker livskraften og øger energien, således at de sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt. Herefter er det lettere at se de muligheder, vi har i hverdagen og vælge det, der styrker os i vores fortsatte færden. At styrke balancen i kroppens energisystemer gør det også muligt for kroppen at hele fysiske skavanker hurtigere.

Kinesiologiens udgangspunkt er, at vore kroppe er indstillet på at kunne hele sig selv ved ubalancer og sygdom. Meget af den selv-heling, kroppen udfører, er vi så vant til, at vi ikke registrerer det som noget særligt. Eksempelvis er det for de fleste det naturligste i verden, at et sår holder op med at bløde og heler af sig selv – med mindre man lider af en blødersygdom. Hvis ikke dette skete af sig selv, ville de fleste af os styrte til lægen i tide og utide. Disse medfødte kropslige ressourcer styrkes og gøres mere bevidste gennem kinesiologisk behandling.

Som mennesker befinder vi os i en konstant vekselvirkning mellem balance og ubalance. Hver gang vi har genvundet balancen, tager vi et nyt skridt, som kan bringe os ud af balance igen.

Det er ikke kinesiologiens formål at gøre klienten fri for ubalancer, men derimod at styrke ham eller hende til at leve med de udsving, livet byder på, uden at kroppen bliver overbelastet, eller livsmodet svigter.

Muskeltesten

Hele fundamentet i kinesiologien er muskeltesten.
Muskeltesten foregår på den måde, at kinesiologen kommunikerer med kroppen gennem en muskel i klientens arm eller ben. Klienten kan vælge enten at ligge eller stå under behandlingen. Kinesiologen tester kroppen ved at trykke let på testmusklen. Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Kinesiologen nævner forskellige områder, der kan arbejdes med, og kroppen svarer med muskelreaktionen. Hver gang kroppen føler sig belastet på et område, afbalanceres den på den måde, kroppen selv udpeger som den mest hensigtsmæssige.
Afbalanceringen kan udføres på mange forskellige måder såsom vha. massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har i sin værktøjskasse.
Det er klientens krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.
Kroppen husker alt. Derfor kan det opleves, at man skal arbejde med tidligere hændelser eller chok, hvilket den fleksible krop sagtens kan rumme. Netop dette giver også mulighed for at behandle og og forandre traumer, mens kroppen er i tilstanden.
Lyder det mystisk? Det synes mange, indtil de selv har fået en behandling og mærker en tydelig forandring i kroppen.

Typiske symptomer, som kinesiologen arbejder med

  • Symptomer, der ikke umiddelbart kan diagnosticeres
  • Sygdomme, der er opgivet hedbredt af lægerne
  • Psykiske problemer
  • Fysiske problemer
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Mangel på energi
  • Depression

Det praktiske:

Sted: Klinik og skole for holistisk behandling v/ Lotte Koch, Lejrskovvej 56, 6064 Jordrup (Kolding)
Underviser: Kinesiolog RAB & instruktør Lotte Koch
Datoer: Klik her
Pris: 1.700 kr. pr. weekend + Lærebog* 350 kr. (Bogen dækker alle 4 weekender.)
Kurserne foregår i weekender: Lørdag + søndag kl. 9-17
(Der afholdes en øveaften mellem hvert kursus. Dato aftales med kursister.)
Medbring: Frokost til dig selv og indesko, papir & blyant. Jeg sørger for kaffe/te/vand og sunde snacks.
Forudsætninger: Ingen
Antal kursusdeltagere: Min. 4 – Max. 8.

Tilmelding og spørgsmål: Lotte Koch, tlf: 2280 1822, email: lk@lotte-koch.dk

*Lærebog: Kinesiologi/ Kropsafbalancering v. Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, Forlaget Kinese