Kinesiologi-kurser

Grundkursus / basiskursus:

Kropsafbalancering 1-4

Kropsafbalancering er opdelt i 4 basiskurser (begynderkurser) i kinesiologi og foregår over 4 weekender.

På kropsafbalanceringskurserne lærer du om muskeltestning og forskellige måder til at afbalancere stress, smerter, fobier og meget mere.

De 4 basiskurser er en forudsætning for at deltage på de videregående kinesiologikurser, som du kan tage i den rækkefølge, du ønsker.
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at gå i gang. Læs mere her

Videregående kinesiologikurser:

At arbejde med organreflekser

Her lærer du de positive og negative følelser, der relaterer til de 20 større meridianer, prioritering af følelser, afbalancering og smertereducering med følelser, samt Gamma 1 og Gamma 2 muskeltest og -afbalancering. Læs mere her.

At arbejde med kroppens ubalancer og modstandskraft

Kinesiologi-teknikkerne på dette kursus sætter dig i stand styrke i immunforsvaret, idet du vil forøge sandsynligheden for en positiv respons fremfor en negativ respons overfor fremtidige større kriser. Læs mere her.

At skabe mening i dit liv

På dette kinesiologi-kursus stiler vi mod at lære de basale principper for at opstille og gennemføre målsætninger og time management. Læs mere her.

Energi Centre

På dette kinesiologi-kursus lærer du at teste de  10 Energi Centre (chakraer), bruge følelser, akupressurpunkter, hovedmassage, øre- og fodreflekser til at verificere og afbalancere ubalancer i Energi Centrene, samt symptomlære ifbm. Energi Centre. Læs mere her.

Forløsning af fastlåste følelser

På Forløsning af fastlåste følelser lærer du at korrigere for fobier, ængstelse, afhængighed, tvangsbetinget adfærd, depression og vrede.
Læs mere her.

Vægtkontrol

Lær af afbalancere for klientens idealvægt med kinesiologi-teknikker, hvad enten vægten ønskes mindre eller højere.

Vi vil undersøge, hvilken rolle hypothalamus, bugspytkirtlen og binyrerne spiller i forhold til vægtregulering og bruge følelser til at afbalancere disse funktioner. Vi vil gennemgå motion, ernæringsmæssige, miljømæssige, psykologiske og adfærdsmæssige faktorer, samt skjoldbruskkirtelfunktion for at afgøre, hvorfor træning og diæter ikke opnår et langvarigt vægttab, og hvad de reelle problemer er. Læs mere her.

Instruktør i Kropsafbalancering (KA) 1-4

Bliv instruktør i Kropsafbalancering 1-4. Læs mere her.

*********************

Hvad er kinesiologi?

I kinesiologien ses et menneske som et sammenhængende system, der består af kroppen (den fysisk-anatomiske del), bevidstheden og tankerne (den mentale del), følelserne (den emotionelle del) og meridian-energien (det energetiske system).

Kinesiologien arbejder med energibaner, også kaldet meridianer, som transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. På meridianerne ligger akkupunkturpunkterne, som korresponderer med organerne.

Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi. Dette kan give sig udslag i symptomer andre steder i kroppen. Eksempelvis kan det give hovedpine, hvis leveren ikke er i stand til at rense kroppen for affaldsstoffer, f.eks. alkohol og medicin.

Når energien flyder frit i kroppen, har alle funktioner optimal energi, og vi er i balance. Når energien blokeres, er vi i ubalance, hvilket kan give sig udtryk i f.eks. ubehag, stress, træthed eller sygdom. Inden for kinesiologien opfattes symptomerne som vigtige signaler fra kroppen om, at noget er overbelastet.

Ved at styrke det raske og sørge for helheden fremmes kroppens og psykens evne til at regulere sig selv. En kinesiologisk afbalancering styrker livskraften og øger energien, således at de sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt. Herefter er det lettere at se de muligheder, vi har i hverdagen og vælge det, der styrker os i vores fortsatte færden. At styrke balancen i kroppens energisystemer gør det også muligt for kroppen at hele fysiske skavanker hurtigere.

Kinesiologiens udgangspunkt er, at vore kroppe er indstillet på at kunne hele sig selv ved ubalancer og sygdom. Meget af den selv-heling, kroppen udfører, er vi så vant til, at vi ikke registrerer det som noget særligt. Eksempelvis er det for de fleste det naturligste i verden, at et sår holder op med at bløde og heler af sig selv – med mindre man lider af en blødersygdom. Hvis ikke dette skete af sig selv, ville de fleste af os styrte til lægen i tide og utide. Disse medfødte kropslige ressourcer styrkes og gøres mere bevidste gennem kinesiologisk behandling.

Som mennesker befinder vi os i en konstant vekselvirkning mellem balance og ubalance. Hver gang vi har genvundet balancen, tager vi et nyt skridt, som kan bringe os ud af balance igen.

Det er ikke kinesiologiens formål at gøre klienten fri for ubalancer, men derimod at styrke ham eller hende til at leve med de udsving, livet byder på, uden at kroppen bliver overbelastet, eller livsmodet svigter.

Muskeltesten

Hele fundamentet i kinesiologien er muskeltesten.
Muskeltesten foregår på den måde, at kinesiologen kommunikerer med kroppen gennem en muskel i klientens arm eller ben. Klienten kan vælge enten at ligge eller stå under behandlingen. Kinesiologen tester kroppen ved at trykke let på testmusklen. Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Kinesiologen nævner forskellige områder, der kan arbejdes med, og kroppen svarer med muskelreaktionen. Hver gang kroppen føler sig belastet på et område, afbalanceres den på den måde, kroppen selv udpeger som den mest hensigtsmæssige.
Afbalanceringen kan udføres på mange forskellige måder såsom vha. massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har i sin værktøjskasse.
Det er klientens krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.
Kroppen husker alt. Derfor kan det opleves, at man skal arbejde med tidligere hændelser eller chok, hvilket den fleksible krop sagtens kan rumme. Netop dette giver også mulighed for at behandle og og forandre traumer, mens kroppen er i tilstanden.
Lyder det mystisk? Det synes mange, indtil de selv har fået en behandling og mærker en tydelig forandring i kroppen.

Typiske symptomer, som kinesiologen arbejder med

  • Symptomer, der ikke umiddelbart kan diagnosticeres
  • Sygdomme, der er opgivet hedbredt af lægerne
  • Psykiske problemer
  • Fysiske problemer
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Mangel på energi
  • Depression