KINESIOLOGI

Helheden – et holistisk livssyn

Kinesiologi bygger dels på vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi, og dels på Østens gamle visdom om sundhed baseret på en viden om kroppens energibaner og livsenergi.

Mennesket er en helhed, hvor krop, kemi, følelser, tanker og energi gensidigt påvirker hinanden.

Når livsernergien flyder frit, er vi i balance. Hvis energien er blokeret eller hæmmet, mærker vi det i form af træthed, forskellige symptomer og sygdom. Det kaldes indenfor kinesiologien ubalancer, og det er vigtige signaler fra kroppen om, at noget ikke fungerer optimalt.

Indenfor kinesiologien søger vi at styrker livskraften og øge energien, således at de sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt.

Ordet kinesiologi stammer fra græsk og betyder “læren om bevægelse”. Kinesiologi er udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Metoderne er i stadig udvikling, hvilket har medført, at der i dag findes flere forskellige grene inden for kinesiologi.

Kroppen ved det hele:
Kroppens celler husker alt, hvad vi har oplevet. Ved hjælp af muskeltesten – den muskulære respons – afdækkes stress og blokeringer, samt årsagerne hertil.

Alle afbalanceringer er dermed individuelle, idet udgangspunktet altid er den enkelte klient.

Hvordan afbalanceres med kinesiologi?

Klienten opstiller med hjælp af kinesiologen et mål for afbalanceringen. I forhold til målet testes og afbalanceres indenfor følgende hovedområder:

 • Struktur: muskler, knogler, led, tænder mm.
 • Kemi: fødevarer, kosttilskud, urter, homøopati, belastninger i miljøet mm.
 • Psyke: følelser, stress, tankemønstre, koncentrationsbesvær, fobier, traumer, indlæringsvanskeligheder mm.
 • Energi: koordinering af sanseapparat og hjernehalvdele, afbalancering af meridianer, chakraer mm.

Muskeltesten viser hvilke ubalancer, der blokerer for at nå det opstillede mål. Dernæst afbalanceres inden for de nævnte hovedområder i den rækkefølge, kroppen har brug for det.

Når energimæssige blokeringer fjernes, øges kroppens evne til at helbrede sig selv. Desuden får personen indsigt i og bevidsthed om egne ressourcer, funktioner og reaktioner.

Typiske problemer, som kinesiologer arbejder med:

 • Symptomer, der ikke umiddelbart kan diagnosticeres
 • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne
 • Psykiske problemer
 • Fysiske problemer
 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Mangel på energi
 • Depression

Hjælp til selvhjælp

Efter afbalanceringen opstilles et hjemmeprogram. Dette støtter afbalanceringen og hjælper til nye handlemuligheder, så det i højere grad er muligt at leve i overensstemmelse med sig selv og foretage valg, der gavner og styrker livskraften.

Arbejdet med at nå de ønskede mål kræver som regel flere behandlinger. Oftest er 3-6 afbalanceringer tilstrækkeligt.

Kinesiologi kan bruges, når du vil:

 • Genskabe balance i krop, psyke og sjæl.
 • Arbejde med et bestemt tema eller mål – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, arbejdsmæssigt mm.
 • Overvinde magtesløshed og negative tanker i forbindelse med sorg, sygdom eller andre problemer og styrke livsmodet.
 • Lære at lytte til, hvad kroppen fortæller.
 • Genvinde eller bevare sundhed og god energi.
 • Komme til kræfter og styrke kroppens selvhelbredende evner.

Både mennesker og dyr kan have glæde og gavn af kinesiologi.
Behandlingerne foregår fuldt påklædt liggende, siddende eller stående.