FJERNBEHANDLING

Fjernbehandling anvendes til at afhjælpe fysiske og psykiske symptomer hos en klient uden vedkommende selv er fysisk til stede.

Hvordan foregår fjernbehandling?

Jeg modtager et opdateret billede af klienten. Hvis der er specifikke problemer, som ønskes behandlet, orienteres jeg om disse forud for behandlingen.
Derefter bruger jeg mig selv som surrogat for klienten og udfører kinesiologiske test og behandlinger via mig selv. Disse behandlinger overføres til klienten via telepati.
Klienten orienteres herefter pr. mail* om, hvilke symptomer, der viste sig og hvilke behandlinger, der blev udført og/eller anbefales.

Hvornår bruger man fjernbehandling?

Fjernbehandling kan være en fordel, når afstandene er store, eller når det er fysisk umuligt at flytte klienten.
Klienten kan udføre sine gøremål som normalt, mens fjernbehandlingen foregår.

Fjernbehandling er velegnet til både mennesker og dyr.

Det praktiske...

En fjernbehandling koster 900 kr., der betales forud.

Forud for fjernbehandlingen skal jeg have modtaget en samtykkeerklæring (jvf. GDPR loven.) (Se samtykkeerklæring her)
Hvis det drejer sig om et barn under 18 år, kan kun den/de, der har forældremyndighed, indgive samtykkeerklæring.
Ønsker du at give en fjernbehandling til en anden person over 18 år, kræver det samtykke og samtykkeerklæring fra vedkommende.

Efter fjernbehandlingen sender jeg en udførlig beskrivelse af behandlingsforløbet til klienten i en krypteret mail.

 

Klienter udtaler:

"Jeg tillod mig, at sætte mig og hvile mig i min stol, mens Lotte udførte fjernbehandlingen.
Jeg mærkede tydeligt, at der kom en ro til mig undervejs og bagefter havde jeg det tydeligvis bedre i min krop."

"Min hund slappede helt af under behandlingen og den virker mere afbalanceret efterfølgende."

"Det er utroligt, hvad Lotte kan se og opfange under en fjernbehandling. Hun ser virkelig mange ting, også ting som hun på ingen måde kan vide på forhånd. Jeg valgte flere fjernbehandlinger med en uges mellemrum og jeg har fået det meget bedre. TAK."