FJERNBEHANDLING

Fjernbehandling

Fjernbehandling anvendes til at afhjælpe fysiske og psykiske symptomer hos en klient uden vedkommende selv er fysisk til stede.

Hvordan foregår fjernbehandling?

Jeg modtager et opdateret billede af klienten. Hvis der er specifikke problemer, som ønskes behandlet, orienteres jeg om disse forud for behandlingen.
Derefter bruger jeg mig selv som surrogat for klienten og udfører kinesiologiske test og behandlinger via mig selv. Disse behandlinger overføres til klienten med telepati.
Klienten orienteres herefter om, hvilke symptomer, der viste sig og hvilke behandlinger, der blev udført og/eller anbefales.

Hvornår bruger man fjernbehandling?

Fjernbehandling kan være en fordel, når afstandene er store, eller når det er fysisk umuligt at flytte klienten.
Klienten kan udføre sine gøremål som normalt, mens fjernbehandlingen foregår.

Fjernbehandling er velegnet til både mennesker og dyr.